top of page

Gudstjänst

Välkommen till Gudstjänst i Hällebergskyrkan!

Vi har gudstjänst varje söndag kl 10.00 (september- april 11.00).

Vad händer vid en gudstjänst?

Under första delen är både barn och vuxna med, och tillsammans är vi omkring 120 på en söndagsgudstjänst. Vi sjunger mycket tillsammans. Ofta sjunger någon kör eller sånggrupp och ibland är det någon som berättar om hur Gud gripit in i livet.

Efter 20-25 minuter går barnen till söndagsskola eller barnvakt. Sedan blir det predikan av en av församlingsmedlemmarna eller en gästande predikant.

Efter predikan är det en stund av bön och den som vill har möjlighet att komma fram för förbön.

Efter gudstjänsten är var och en välkommen att stanna kvar på fika.

Är alla välkomna?

Javisst, det är det som är meningen! Alla är välkomna till våra gudstjänster på söndagar och till andra samlingar som vi annonserar om.

Kommande Gudstjänster

bottom of page