top of page

ATT BLI EN KRISTEN

"För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst."

Rom 10:9

Gud söker hela tiden efter oss människor på en mängd olika sätt. Många av oss blir berörda av Guds natur och börjar söka efter ett svar på de under vi ser i skapelsen. Vissa möter någon som genom det den gör, hjälper människor att söka sig till Gud. Andra känner en stark längtan efter Gud, kanske i samband med en särskild händelse som har skapat ett tomrum i livet eller visat på behovet av Gud. Det som kan se ut som människors sökande efter Gud är samtidigt Guds sätt att söka kontakt med dem.

Vägen som för dig fram till att du vill bli en kristen kan vara mycket personlig. Inget sätt är mer eller mindre rätt. När du väl kommit fram till att du vill få en personlig relation med Gud finns det enligt Bibeln bara en enda väg dit – genom det Jesus gjorde.

       

Helt kort förklaras vårt behov av Gud och Guds lösning på att fylla det behovet så här
Gud skapade människan till gemenskap med sig själv, samtidigt gav han människan en fri vilja att kunna välja sin egen väg. Människan valde bort Gud och en spricka bildades i relationen mellan Gud och människan. I alla tider har människan försökt att hitta tillbaka till Gud. Naturen blev ett objekt för dyrkan och i jakten efter pengar och karriär försöker många av oss att fylla behovet av en gudsrelation. En del av oss försöker att stilla vår längtan efter Gud med att handla gott mot andra människor.

Inget av detta hjälper oss fram till Gud. Det finns något som ligger i vägen för att relationen mellan Gud och människa ska kunna upprättas igen – det Bibeln kallar för synd.

Vad är synd?

Synd är inte en speciell handling eller uttryck. Ordet synd betyder ”att missa målet”. Synd handlar alltså om att missa poängen med livet. Man kan helt enkelt säga att synd är det som skiljer människa och Gud åt och därför måste sonas. Den stora synden som vi människor lever i är att vi har vänt oss bort från Gud. Konsekvensen av synd är att vi gör handlingar mot oss själva och varandra som är destruktiva och drar oss ner i en negativ spiral längre och längre bort från en relation med Gud. Vi skapar på det sättet en stor skuld till Gud som vi inte har någon möjlighet att betala.     

Guds stora plan

Gud hade en revolutionerande lösning, han valde att själv komma ner på vår spelplan. Han föddes som människa, Jesus. Jesus levde under helt vanliga förhållanden som en människa men utan något som skymde relationen till Gud, alltså utan synd och de konsekvenser som synden skapar i oss. Jesus valde att ta allt som skiljer oss från Gud på sig, alla konsekvenser av de destruktiva handlingar som vi utsätter oss själva och andra för. Jesus, som var helt fri från synd och skuld, tog hela skulden för mänskligheten på sig själv. Helt och fullt människa och helt och fullt Gud på samma gång kunde han genom sin död och uppståndelse betala priset för alla människor.      

Säg "ja" till Gud

Det enda som du och jag måste göra är att bejaka det Jesus gjort för oss. När vi tar emot Jesus upprättas relationen till Gud och vi kan vara nära honom utan att känna skuld.

           

En enkel bön räcker          
Om du vill ha hjälp att formulera en bön så använd gärna denna: ”Tack Jesus för att du tog allt på dig som ligger i vägen för en personlig relation med Gud. Jag har gått min egen väg och brutit mot din vilja. Förlåt mig mina synder (det som ligger i vägen för min kontakt med dig). Jag öppnar mig för dig och vill att du ska leda mitt liv. Jesus, bli min Herre och hjälp mig leva så som du vill. Tack för att du hör min bön.” 

En ärlig bön till Gud hjälper dig att bli en kristen. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med andra kristna. Det kristna livet handlar om gemenskap med Gud men vi behöver även varandras gemenskap.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor kring tro, eller har du kanske precis tagit emot Jesus i ditt hjärta och vill ha ett kristet sammanhang att dela din tro i?

Oavsett är du varm välkommen att kontakta oss så pratar vi mer om det.

bottom of page