top of page

KÖRER

Vi tycker om att sjunga tillsammans och lovsjunga Gud!

Hällebergskören

Vi vill i Hällebergskören ge uttryck för vår relation med Jesus, genom lovsånger och sånger som bygger upp församlingen. En annan viktig funktion med kören är att den är en naturlig träffpunkt för gemenskap.
Repertoaren kommer från olika tider och flera sånger har kommit till genom olika personer i kören.
Någon i kören ansvarar för en andakt på slutet och vi börjar oftast med lovsång och bön.
Kören medverkar regelbundet vid gudstjänster och gör detta ibland tillsammans med ungdomskören.
Hällebergskören övar varje fredag från kl 18:30.

bottom of page