Undervisningshelg

15 Dec

Veckohelgen 20-22 november hade församlingen en undervisningshelg.
Det var äldstebröderna och Göran Georgsson (Övre Soppero) som tillsammans
delade Guds Ord. Under helgen talades bl.a. om en församling i funktion och om
att ha andlig frimodighet.