Söndagsskola

DSC_5441 1Söndagsskolan är för barn mellan 4 och 12 år och pågår samtidigt som söndagens gudstjänst. Vi finns alltid med i början av varje gudstjänst och går sedan till våra olika åldersgrupper.

Varje samling innehåller undervisning från Guds ord, sång, bön och oftast något pyssel eller någon lek.

Våra målsättningar

  • Att barnen skall få en personlig tro på Jesus och ta emot honom som sin frälsare.
  • Att barnen skall tycka att det är roligt att gå till kyrkan och söndagsskolan.
  • Att söndagsskolan skall vara barnens gudstjänst, så att det känner en delaktighet i sången, bönen, undervisningen och det som sker.
  • Att söndagsskolan får vara en plats där barnet lär sig om Gud, bibeln och om Guds rikes principer.
  • Att barnen kan bygga relationer till varandra och stötta varandra t.ex. i skolan men också våga stå för Jesus när de är ensamma.

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.
Matt 19:14

Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.
Matt 18:3

Barnen i söndagsskolan har under en tid haft insamlingsbössor och samlat in pengar till fattiga barn i Malawi. Den första söndagen i varje månad samlas vi för att samla in vad som finns i bössorna och be särskilt för dessa barn.

Vi ser söndagsskolan som ett komplement till det kristna hemmet. Självklart är barn från såväl kristna som icke-kristna hem välkomna till söndagsskolan!

Under de senaste åren har vi varit ca 40 barn i söndagsskolan uppdelade i fyra åldersgrupper.

Barnvakt

För barn mellan 1 och 3 år finns barnvakt. Vi sjunger och leker tillsammans under enkla former. Detta är veckans höjdpunkt för många av de små!