Om församlingen

Hällebergsförsamlingen är en självständig församling, som inte är ansluten till något samfund. Vi är en lekmannaförsamling utan någon anställd pastor, men med ett delat ledarskap. Församlingen utser styrelse med huvudansvar för ekonomi och fastighet, samt en äldstegrupp med det andliga ansvaret i församlingen. Inom församlingen finns också nio gemenskapsgrupper, som samlas i hemmen till bön, bibelstudium och gemenskap, oftast en gång per vecka. De flesta i församlingen är med i en sådan grupp.

Vår längtan idag delar vi med kristna utöver vår värld: Att varje människa skall få möjlighet att lära känna Jesus. Han har förvandlat våra liv och vill och kan också förvandla ditt liv!
Vi ber att Gud skall frälsa de som växer upp ibland oss och att även människor i vårt samhälle, i Sverige och utöver vår värld skall få möta Jesus som sin personlige frälsare.