Hällebergskören

Hällebergskören är till för dig som är över 27 år.

Vi vill i Hällebergskören ge uttryck för vår relation med Jesus, genom lovsånger och sånger som bygger upp församlingen. En annan viktig funktion med kören är att den är en naturlig träffpunkt för gemenskap.

Repertoaren kommer från olika tider och flera sånger har kommit till genom olika personer i kören.

Någon i kören ansvarar för en andakt på slutet och vi börjar oftast med lovsång och bön.

Kören medverkar regelbudet vid gudstjänster och gör detta ibland tillsammans med ungdomskören.

Körledare är Kenneth Palmquist och Elisabeth Isaksson