Detta tror vi på

Inledning

Jesus har ett budskap till varje människa och det är detta budskap vi vill berätta om. Vi vill inte bara vara en församling som möts en gång i veckan, utan vi vill dela med oss av det liv vi fått av Gud i vår vardag, till varandra och till var och en som vill höra.

Vi tror på en klassisk evangelisk väckelsekristendom som historiskt har sin tradition bl. a. från reformationen på 1500-talet, den metodistiska väckelsen under 1700-talet, och väckelserörelserna i Sverige. Med denna tro menar vi:

Gud…

Vi tror på en Gud som är evig, allsmäktig, allvetande och överallt närvarande:

Gud är ljus och inget mörker finns i honom. (1 Joh 1:5)

Gud är en enda men är representerad av tre personer: Fadern, Sonen (Jesus) och den helige Ande. Vi kan alltid lita på att han förmår, att han vet och att han har goda avsikter:

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Jak 1:17)

… och människan

Människan är skapad till Guds avbild och är ämnad att leva i gemenskap med Gud och sina medmänniskor. Detta att varje människa är skapad till Guds avbild ger också varje människa ett oändligt eller okränkbart värde som inte är beroende av status, förmåga eller prestation. Det syfte för vilket vi blev skapade får bli verklighet när vi tar emot Jesus och hans förlåtelse och återupprättelse! Utan Jesus, däremot, får vi fortsätta leva med syndens konsekvenser som till slut leder till en evighet utan Gud.

Syndernas förlåtelse genom tro på Jesus

Genom att Jesus offrade sig själv för oss, i och med sin död och uppståndelse, kan vi bli förlåtna vår synd. Synden är det tillstånd som skiljer människan från Gud och har sitt ursprung i de första människornas, och senare varje människas, val att leva oberoende av Gud. Genom synden kom döden in i världen och den har slagit rot i människan inre:

Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan. (Mat 15:19-20a)

Jesus kom som Gud, sänd av Fadern, och blev människa för att undanröja synden genom att dö för vår skull:

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. (Ef 1:7)

Jesus säger också att han den enda som kan återupprätta den genom syndfallet brutna relationen med Gud:

Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6)

Personlig frälsning

Bibeln säger:

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. (Rom 10:9)

En kristen blir man alltså genom att personligen ta emot Jesus som frälsare, dvs inget man kan få genom arv eller att gå med i någon kyrka. Erbjudandet om frälsning från synd är till varje människa och är helt oberoende av våra egna ansträngningar och prestationer. Det gör att frälsningen en möjlighet för både svag och stark, fattig och rik:

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. (2 Tim 1:9-10)

Den helige Ande

Den helige Ande är den tredje personen i Gud. Den helige Ande var verksam vid skapelsen, inspirerade författarna till Bibeln och sändes till alla troende under denna tid före hans andra återkomst. Vi tror på uppfyllelsen av den helige Ande som en särskild erfarenhet i den kristnes liv. Att bli fylld av den helige Ande är att ta emot Gud själv och Guds liv som en närvaro och kraft i det dagliga livet.

Helgelse

Jesus talar om frälsningen som att bli född på nytt (Joh 3). Liksom ett barn efter födseln växer till, är det också meningen att en kristen skall göra det:

Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. (Ef 4:22-24)

Helgelsen är detta som här beskrivs med att ”förnyas till ande och sinne”. Det handlar om att växa som kristen och bli mer lik Jesus, något som Gud gör genom den helige Ande. Helgelsen pågår hela livet och fullbordas när vi får möta Jesus:

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. (1 Joh 3:2)

Gud ska döma levande och döda

Liksom världen var fullkomlig och utan död då Gud skapade den, kommer Gud en gång att återupprätta skapelsen genom att skapa en ny himmel och en ny jord. Bibeln talar om himmelriket men också om helvetet, och att människan är en evighetsvarelse. Människan kommer vid den här tidens slut att antingen gå till ett evigt liv, för att alltid vara i gemenskap med Gud, eller till en evig död. Det är vårt val i det här livet, att ta emot eller förkasta det erbjudande Jesus ger om evigt liv, som gör skillnad för evigheten.

Bibeln är Guds ord

Vi tror att hela bibeln är Guds ord och den är grunden för allt vi tror på. På samma sätt som vi respekterar Gud, vill vi läsa Guds ord med respekt och ständigt vara redo att lyssna och lära. Det man inte förstår nu kan Gud ge ljus över senare. Man får lära känna Gud genom Guds ord och omvänt får man lära känna Guds ord genom att han gör ordet levande. En del av bibeln förklaras och förstås av en annan del. Bibeln motsäger inte sig själv och om något verkar motsägelsefullt har man troligen missförstått något eller gjort en felaktig tolkning. Vi bygger alltså inte några trosläror på bibelverser ryckta ur sitt sammanhang:

Summan av ditt ord är sanning. (Ps 119:60)

Dessutom, om vi tror på en Gud som är allsmäktig, är det också naturligt att tro på det som vi ser som övernaturligt i bibeln.

Vad en församling är

Den kristna församlingen består av alla dem som individuellt har tagit emot frälsningen genom Jesus. Församlingen är därför mer än en organisation, den är något levande, i bibeln kallad Kristi kropp, där han själv är huvudet.

Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. (Ef 5:25)

Som sin egen kropp ger han församlingen näring och vårdar sig om den.

Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. (Ef 5:27)

Kristi liv, helighet och kärlek utgjuten till lemmarna och mellan lemmarna i kroppen gör att hans församling kan vara i funktion, samma funktion som Jesus hade när han gick här på jorden. Församlingen finns både globalt och lokalt. På en ort kan det finnas flera lokala församlingar, men varje församling består av dem som medvetet valt att leva i en stabil gemenskap med varandra.