Välkommen till Hällebergsförsamlingen i Ljungskile!

Vad är Hällebergsförsamlingen? Församlingen startades 1907, då tillhörande Missionsförbundet. Under 1960-talet ombildades den till en ekumenisk församling.

Vi tror på en klassisk evangelisk väckelsekristendom som historiskt har sin tradition
bl. a. från reformationen på 1500-talet, den metodistiska väckelsen under 1700-talet, och väckelserörelserna i Sverige.

Vi tror på en Gud som är evig, allsmäktig, allvetande och överallt närvarande. Vi tror att Gud är en men på samma gång tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Människan är skapad till Guds avbild. Det ger också varje människa ett oändligt och okränkbart värde som inte är beroende av status, förmåga eller prestation.

Jesus älskar alla människor, helt utan prestationskrav. Genom tro på Jesus Kristus kan vi få vår synd förlåten. Därigenom kan vi också få leva ett liv med en uppgift – att ge Jesu kärlek vidare till andra. Vi tror att hela bibeln är Guds ord och den är grunden för vår kristna tro.

Läs mer på ”Detta tror vi på”.